El curs comença el 7 de novembre.

Els inscrits teniu d'usuari: primera lletra del nom i el primer cognom.

Tot en minúscules.

En aquest curs express; "Religió i Clic", aprendrem el funcionament d'una eina molt apropiada per a les etapes educatives d'Infantil i Primària; "el JClic". Aquest aplicatiu és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...  totes elles autocorrectives.

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.