Aquest curs ens permetrà posar a l’abast dels docents que el cursaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir el coneixements dels principis fonamentals de les principals religions monoteistes del món, també anomenades religions Abrahàmiques o del Llibre.