Aquest és un curs telemàtic. La metodologia que es farà servir és el seguiment i interacció amb els alumnes segons la plataforma moodle. Aquesta plataforma telemàtica molt utilitzada per a molts altres cursos telemàtics del Departament d'Ensenyament ens permetrà posar a l’abast dels docents que el cursaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir el coneixements dels principis fonamentals de les principals religions orientals del món.