Aquest és un curs telemàtic. La metodologia que es farà servir és el seguiment i interacció amb els alumnes segons la plataforma moodle. Aquesta plataforma telemàtica molt utilitzada per a molts altres cursos telemàtics del Departament d'Educació,  ens permetrà posar a l’abast dels docents que el realitzaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir el coneixements dels principis fonamentals de les principals branques del Cristianisme i les seves relacions.

Serà imprescindible que els alumnes matriculats tinguin certes nocions dels àmbits digitals (plataforma moodle) i disposin dels materials adequats pel seguiment satisfactori del curs (ordinador, connexió optima a internet).