Es tracta d’un curs telemàtic a partir de la plataforma Moodle, on es treballarà com desenvolupar alguns dels principals valors educatius a la classe de Religió a partir de l’estudi i anàlisi d’alguns del principals personatges dels textos bíblics (Antic Testament), l’art i  el cinema.